Menu Zamknij

Opis

Rodzinę mikroprocesorowych Zespołów Zabezpieczeniowo−Sterowniczych typu EZAS−2 tworzą nowoczesne urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), które znajdują zastosowanie w nadzorowaniu następujących pól średniego napięcia (SN), jak np.:

 • pole linii zasilającej,
 • pole odpływowe liniowe,
 • pole łącznika szyn,
 • pole automatyki SZR,
 • pole silnika asynchronicznego,
 • pole baterii kondensatorów,
 • pole transformatora,
 • pole pomiarowe.

Nadzorowanie przez przekaźnik EZAS−2 pola rozdzielnicy polega na wykonywaniu następujących grup zadań:

 • realizacja odpowiedniego zestawu zabezpieczeń dla sygnalizacji i sterowania wybranym polem rozdzielnicy w stanach zakłóceniowych,
 • realizacja automatyk związanych z danym polem rozdzielnicy,
 • pomiar i wizualizacja wartości wybranych wielkości elektrycznych,
 • rejestracja i wizualizacja zdarzeń,
 • komunikacja z użytkownikiem.

Zalety zespołu EZAS−2 stanowią:

 • zastosowanie mikroprocesorów z koprocesorem arytmetycznym i przetwornikiem analogowo-cyfrowym,
 • zastosowanie nowoczesnej techniki cyfrowej gwarantującej wysoką stabilność parametrów i charakterystyk, dokładność pomiarów i niezawodność działania,
 • dwukanałowy pomiar prądów tj. dla małych przeciążeń i oddzielnie dla zwarć (zwiększa to przede wszystkim rozdzielczość kanałów i dokładność pomiarów),
 • bardzo wysokie właściwości dynamiczne,
 • konstrukcja dostosowana do łatwej zabudowy w przedziale aparatury pomocniczej.

Obecnie zespół zabezpieczeniowo – sterowniczy EZAS występuje w dwóch odmianach:

 1. EZAS 2C
 2. EZAS 2P

[social_warfare]

Kontakt

TEL/FAX:

+48 84 638 43 28

+48 84 638 43 13

ADRES
Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość