Menu Zamknij

192,00 205,00  netto (+ 23% podatku VAT)Sprawdź szczegóły

Charakterystyka urządzenia
Sygnalizator napięcia SN4.0 służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni
SN.
Sygnalizacja obecności napięcia następuje w wyniku świecenia diod LED migających bezpośrednio
przy przekroczeniu wartości progowej napięcia, a przy dalszym jego wzroście świecących w sposób jaśniejszy.
Dodatkowa opcja ‘TEST’ – umożliwia przeprowadzenie testu działania sygnalizatora bez konieczności
doprowadzenia napięcia na złącze. Polega on na wciśnięciu przycisku „TEST” co powoduje zaświecenie
diod LED i sprawdzenie poprawności działania urządzenia. W przypadku, gdy diody nie zaświecą się
urządzenie jest niesprawne i należy je przesłać do producenta celem naprawy lub wymiany baterii.
Zastosowana bateria ma żywotność co najmniej 5 lat.
Gniazda bananowe na płycie czołowej są zgodne ze standardem LRM (norma IEC61243-5) – maksymalna
progowa wartość napięcia w złączach wynosi 5V, a wartość progowa prądu 2.5 μA. Gniazda te umożliwiają
podłączenie zewnętrznego wskaźnika napięcia, bądź sygnalizatora zgodności faz zgodnego z tym
standardem.
Podłączenie
Zaciski wejściowe L1, L2, L3 umieszczone na płycie tylnej sygnalizatora należy połączyć z zaciskami
wyjściowymi izolatorów przewodami o przekroju min. 0,5 mm 2 (zakończone tulejkami) na napięcie
znamionowe izolacji 750 V. Dla poprawnego działania wskaźnika zasadnicze znaczenia ma poprawne
połączenie przewodów zasilania, a zwłaszcza przewodu uziemiającego. Dodatkowo w zależności od wartości
napięcia na szynach SN, a wraz z tym zastosowanych izolatorów należy użyć sygnalizatorów napięcia z
prawidłowo dobraną wartością pojemności dopasowującej. Schemat podłączenia umieszczono na rysunku
poniżej.

Kontakt

ADRES
Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość
TEL
+48 84 638 43 28    Nasi Partnerzy