Menu Zamknij

Sygnalizator napięcia SN4.0

192,00 205,00  netto (+ 23% podatku VAT)

SKU: Brak danych Kategorie: ,

192,00 205,00  netto (+ 23% podatku VAT)Sprawdź szczegóły

Charakterystyka urządzenia

Sygnalizator napięcia SN4.0 służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni
SN.

Sygnalizacja obecności napięcia następuje w wyniku świecenia diod LED migających bezpośrednio
przy przekroczeniu wartości progowej napięcia, a przy dalszym jego wzroście świecących w sposób jaśniejszy.

Dodatkowa opcja ‘TEST’ – umożliwia przeprowadzenie testu działania sygnalizatora bez konieczności
doprowadzenia napięcia na złącze. Polega on na wciśnięciu przycisku „TEST” co powoduje zaświecenie
diod LED i sprawdzenie poprawności działania urządzenia. W przypadku, gdy diody nie zaświecą się
urządzenie jest niesprawne i należy je przesłać do producenta celem naprawy lub wymiany baterii.
Zastosowana bateria ma żywotność co najmniej 5 lat.

Gniazda bananowe na płycie czołowej są zgodne ze standardem LRM (norma IEC61243-5) – maksymalna
progowa wartość napięcia w złączach wynosi 5V, a wartość progowa prądu 2.5 μA. Gniazda te umożliwiają
podłączenie zewnętrznego wskaźnika napięcia, bądź sygnalizatora zgodności faz zgodnego z tym
standardem.

Podłączenie

Zaciski wejściowe L1, L2, L3 umieszczone na płycie tylnej sygnalizatora należy połączyć z zaciskami
wyjściowymi izolatorów przewodami o przekroju min. 0,5 mm 2 (zakończone tulejkami) na napięcie
znamionowe izolacji 750 V. Dla poprawnego działania wskaźnika zasadnicze znaczenia ma poprawne
połączenie przewodów zasilania, a zwłaszcza przewodu uziemiającego. Dodatkowo w zależności od wartości
napięcia na szynach SN, a wraz z tym zastosowanych izolatorów należy użyć sygnalizatorów napięcia z
prawidłowo dobraną wartością pojemności dopasowującej. Schemat podłączenia umieszczono na rysunku
poniżej.

Kontakt

ADRES
Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość
TEL
+48 84 638 43 28  Nasi Partnerzy

  Pojemność dopasowująca

  Wykonanie bez pojemności dopasowującej, 4,7 nF, 6,8 nF, 10 nF, 15 nF, 22 nF, 47 nF, 68 nF, 100 nF, 150 nF

  Wersja wykonania SN4.0

  IP20 – dla całości, IP54 – dla frontu

  Nazwa
  E-mail
  Numer telefonu
  Enquiry